HISTORIA

Zapraszamy do tworzenia działu poświęconego historii naszego Osiedla. Poszukujemy fotografii i innych materiałów, które mogłyby przybliżyć dzieje tego terenu, który uległ tak poważnym zmianom w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.


GMINA RZĘDZIN

Obszar zajmowany obecnie przez Osiedle Zielone był do połowy XX wieku terenem typowo roliczym. Ówczesna granica miasta Tarnowa prokrywała się z obecną ul. Graniczną, zaś terenie na wschód od niej należały do gminy Rzędzin. Na mapach wojskowych z końca XIX wieku oraz okresu międzywojennego widoczna jest zabudowa o charakterze rozproszonym, skoncentrowana przy drodze na Wolę Rzędzińską (obecnie ul.Orkana) oraz przy prostopadłych do niech drogach bocznych, króre w dalszym przebiegu był już tylko drogami polnymi.

Od czasów zaborów do okresu powojennego teren ten nie ulegał większym zmianom. Powstawały jedynie nowe zabudowania. Mapy archiwalne nie wskazują dodatkowo na tym obszarze obiektów o charakterze przemysłowym lub relegijnym. Rzędzin stanowił w części naturalne przedłużenie zabudowy tarnowskiej dzielny Grabówka, stąd istniały plany wydłużenia do wiaduktu kolejowego istniejącej linii tramwajowej. Plan ten jest nie został przyjęty do budżetu przedsiębiorstwa. W latach 20-stych XX wieku komunikację z tym tym obszarem zapewniały przez krótki okres autobusy miejskiej, zaś przez większość lat międzywojennych autobusy prywatne.


W GRANICACH MIASTA TARNOWA

Po II wojnie światowej terenie te włączono w granice administracyjne Miasta Tarnowa. Był to okres systematyczne wzrostu liczby mieszkańców miasta, co wymusiło konieczność wytyczenie nowych terenów pod budowę osiedli budynków wielorodzinnych. Wybór padł na dzielnicę Grabówka oraz zachodnie obszary dawnej gminy Rzędzin. Jeszcze w latach 60-tych obszar zajmowany przez obecne Osiedle Zielone posiadał typowo wielką zabudową. Na podstawie radzieckiej mapy topograficznej z tego ogresu można zaobserwować jak wiele budynków zostało wyburzonych aby zwolnić miejsce dla przyszłych osiedli mieszkaniowych w północno-wschodniej części Miasta Tarnowa.


JAN PAWEŁ II W TARNOWIE


PARAFIA BŁ. KAROLINY


TRAMWAJ NA ZIELONE

W latach 70-tych planowano znaczną rozbudowę miasta w kierunku wschodnim, gdzie powstać miały nowe osiedla budynków wielorodzinnych. Dodatkowo coraz mocniej uwidaczniał się problem niewydolności komunikacji miejskiej opartej na transporcie autobusowym. Braki w taborze, awarie pojazdów oraz ograniczona zdolność przewozowa powodowały, iż w godzinach szczytu komunikacyjnego nie wszyscy chętni mogli korzystać z komunikacji miejskiej. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych powrócono do idei transportu tramwajowego w Tarnowie. Miała to być jednak linia zupełnia inna od trasy zlikwidowanej w lipcu 1942 r. Przede wszystkim zakładano, iż torowisko ma zapewnić możliwość poruszania się pojazdów z duża szybkością, wykorzystując m.in. planowany tunel pod ul.Mickiewicza oraz estakadę w okolicy ul.Dwernickiego. W piewrszym etapie linia miała połaczyć dworzec Tarnów Zachodni, z nowym centrum miasta (tereny dawnej jednostki wojskowej zajmowanej obecnie przez PWSZ) i dalej aż do obecnej al. Jana Pawła II. W drugim etapie linia miała być przedłużona na wschód do ul.Orkana, gdzie planowano budowę stacji Tarnów Wschodni.


RADA OSIEDLA

Osiedle Zielone i tereny przyległe należą do ostatnich obszarów zabudowy wielorodzinne powałych w okresie sprzed zmian społeczno-ekonomicznych przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Początkowo Osiedle uznawano za część większego zgrupowania obiektów wielorodzinnych w pólnocno-wschodniej części miasta. Usytuowanie Osiedla wskazuje jednak, iż jest wyraźnie wyodrębniony urbanistycznie obszar, który posiada własną charakterystykę i problemy. Spowodowało to, iż w 2003 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o utowrzeniu nowe Rady Osiedla właśnie dla tego obszaru. W pierwszych wyborach do Rady Osiedla, w dniu 07.12.2003 r., wzieło udział 213 wyborców, co stanowiło ponad 6,5% uprawnionych do głosowania. Na stosunkowo młodym osiedlu można uznać ten wynik za sukces i dowód świadomości lokalnej mieszkańców. Dzięki temu wynikowi Rada mogła funckjonować w latach 2004-2008. Ówcześnie w skłąd Rady Osiedla wchodzili:

 • Dychtoń Kazimierz - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla nr 16 ZIELONE
 • Gazda Józef - Z-ca Przew. Zarządu Rady Osiedla nr 16 ZIELONE
 • Kawula Bronisław
 • Konieczna Halina
 • Liszka Elżbieta
 • Malis Ewa
 • Marsy Stefan - V-ce Przewodniczący Rady Osiedla nr 16 ZIELONE
 • Podsada Marek
 • Sekuła Lucyna
 • Sowińska Bernadetta
 • Strejczek Zbigniew
 • Strzałba Józef
 • Światek Paweł Jerzy
 • Świątek Jerzy
 • Zając Andrzej
Kolejne wybory odbyły się w dniu 06.04.2008r. Frekwencja wyborcza wyniosła 205 wyborców, tj. 5,42%. W skłąd Rady weszli:
 • Świątek Jerzy
 • Konieczna Halina
 • Dychtoń Kazimierz
 • Marsy Stefan
 • Kolis-Radziszewska Krystyna
 • Gazda Józef
 • Malis Ewa
 • Pawlik Jacek
 • Bednarczyk Mateusz
 • Liszka Elżbieta
 • Dychtoń Kamil
 • Strejczek Zbigniew
 • Strzałba Józef
 • Hytroś Krzysztof
 • Motyka Łukasz